Dewult Ronny

Hydrofuge

Met een Hydrofugebehandeling beschermen wij graag Uw huis!

Hydrofuge bestaat erin de infiltratie van vocht in uw gevels te beperken tot het minimum. Een hydrofugebehandeling bestand uw gevels tegen alle weersomstandigheden. Het zorgt ervoor dat het vocht niet in uw gevelsteen wordt opgezogen, maar dat het vocht eraf loopt. Door de beschermlaag wordt de vorming van algen en mossen, zoutuitbloeiingen en het vroegtijdig vervuilen van uw gevels verhindert en kan uw gevel blijven ademen. Bovendien verhogen de isolatie-eigenschappen van uw woning en behouden uw gevels hun oorspronkelijk uitzicht.

Bescherm uw huis en laat het vocht niet doordringen tot binnenin uw woning.

 

 

In veel gevallen wordt vochtoverlast binnen uw woning veroorzaakt door slijtage van het buiten gevelmetselwerk, dat blijkt vaak na uitgevoerde inspecties. De oorzaak van vochttransport is veelal natuurlijke slijtage van het voegwerk en of de steen oppervlakte. Wanneer vocht kan binnendringen en niet meer tijdig kan uitdampen ontstaan er binnen de woning vochtproblemen. Overtollig vocht heeft een negatieve invloed op het binnenmilieu, vochtige ondergronden zijn een voedingsbodem voor schimmelgroei wat uiteindelijk schadelijk is voor uw gezondheid. Behoudens slijtage kunnen vochtproblemen ook ontstaan door foutief onderhoud.